SON DAKİKA

BIST100
94.441
-2,37%
DOLAR
6,0798
0,05%
EURO
7,0124
0,13%
ALTIN
233,37
-0,06%

4 yeni KHK ile 367 kamu personeline ihraç

4 yeni KHK ile 367 kamu personeline ihraç
Bu haber 23 Ocak 2017 - 10:36 'de eklendi ve 344 kez görüntülendi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanan 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 367 kamu personeli görevden ihraç edilirken 124 kişi de göreve iade edildi.

OHAL kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

367 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 3, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 10, İller Bankasından 2, İçişleri Bakanlığından aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve hukuk müşavirlerinin de olduğu 134, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 23, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumundan 1, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden 2 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 186 kişi görevden ihraç edildi.

Kamudan ihraç edilenlerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata hiçbir şekilde yeniden kabul edilemeyecekler. Görevden ihraç edilen kişiler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler. Ayrıca bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecekler.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunacak, bildirim üzerine pasaport birimlerince de pasaportları iptal edilecek.

124 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ

Resmi Gazete’de yayınlanan KHK’da göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında 73, TRT’de 2, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 8, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 2, İçişleri Bakanlığında aralarından vali yardımcısı ve kaymakamların da olduğu 8, Türkiye İstatistik Kurumunda 1 ve Sağlık Bakanlığında da 30 kişi, daha önce çıkarıldıkları kamu görevlerine iade edildi.

Göreve iade edilen personelden, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar “çekilmiş” sayılacak. Göreve başlayan personele kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Görevinden çıkarılan personeller konuyla ilgili herhangi bir tazminat başvurusu yapamayacakalar. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

2 TV KANALI KAPATILDI

683 Sayılı KHK kapsamında 2 özel televizyon kanalı kapatıldı. Kanallar, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaları gerekçesiyle kapatıldı.

Kapatılan özel televizyonlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine’ye devredildi.

“OHAL İŞLMELERİ İNCELEME KOMİSYONU” KURULUYOR

685 Sayılı KHK ile ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kuruldu. KHK ile yeni Komisyon; “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere” kurulmuş oldu.

Yeni KHK ile kurulan bu komisyonun görev alanları da belli oldu. Bu bağlamda komisyon olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkında, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi görevleri üstlenecek.

Komisyon, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi, devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerinden talep edebilecek.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER