SON DAKİKA

BIST100
86.796
-0,47%
DOLAR
6,0605
0,24%
EURO
6,7675
-0,03%
ALTIN
248,75
-0,56%

Kıdem tazminatı nedir? Kimler Kıdem Tazminatı alabilir? Tüm merak edilenler…

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Kıdem tazminatı nedir? Kimler Kıdem Tazminatı alabilir? Tüm merak edilenler…
Bu haber 05 Temmuz 2017 - 10:53 'de eklendi ve 1.138 kez görüntülendi.

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizde….

Bir işçinin “Kıdem Tazminatı” hakkından yararlanabilmesi için, aynı iş yeri ve iş sahibinin yanında en az bir sene çalışması gerekiyor. Bu 1 yıllık çalışma süresiyle birlikte, işçinin kanunda kendisine verilen ve net şekilde belirtilen nedenlerle işten ayrılması, kıdem tazminatı alma hakkı için ana gerekçedir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; bir işçinin kanunun kendisine verdiği sebeplerden dolayı işinden ayrılırken iş sahibi tarafından “4857 sayılı İş Kanunu” gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. Ancak istifa ederek işten ayrılan işçilere kıdem tazminatı verilmez. Kıdem tazminatı ile işçinin gelir ve iş güvenliği sağlanmıştır. Kıdem Tazminatıyla gereksiz işten çıkarmaların ve olumsuz etkileyici durumların ortaya çıkmasının önüne geçilmesi sağlanmıştır.

1- İşçi, haklı nedenle iş akdini feshederse kıdem tazminatına hak kazanabilir.
2- İşveren tarafından haksız nedenle yapılan fesih halinde de işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
3- İşçinin kanunda belirtilen nedenlerle istifa etmesidir.

ASKERE GİDERKEN KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

Bir işçi vatani görevini yapmak için askere gitmesi halinde, askerlik başvurusu sonrasında yazılı olarak iş sahibine başvurularak “kıdem tazminatı” alabilir.

KADIN İŞÇİLER NASIL KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Evlenen ve 1 sene içerisinde yazılı olarak başvuru yapan kadın işçiler, iş akitlerini feshedebilir ve kıdem tazminatlarını alabilir.

EMEKLİLİĞİ GELEN İŞÇİLER NASIL KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Emekli olmak isteyen işçiler kıdem tazminatı alabilir mi? Emeklilik şartlarını taşıyan ve Kanunlarda belirtilen haklara sahip işçiler, iş sahibine başvurarak kıdem tazminatı hakkını alabilir. Eğer bir işçi, işine devam ederken hayatını kaybederse, bu da hukuk nezdinde bir istifadır. Ölen işçinin ailesi (mirasçıları) işverene başvurarak kıdem tazminatı almak için gerekli işlemlere başlayabilir.

Kendi isteği ile işinden istifa eden bir işçi, kıdem tazminatı hakkını kaybetmiştir.

Ancak iş sözleşmesinin;
1- Askerlik görevi,
2- Emeklilik hakkının elde edilmesi,
3- Sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi,
4- İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleriyle
İşçi tarafından istifa, çalışma süresinin en az bir yıl olması koşuluyla “kıdem tazminatı” hakkı kazanmakmış sayılır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Günlük, haftalık, aylık, saat ücreti gibi zamana bağlı ücret alan bir işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Bir işçi Günlük, haftalık, aylık, saat ücreti gibi zamana bağlı ücret ile çalışıyorsa kıdem tazminatı çalıştığı her 1 yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplama formülü için yıl kesirleri de dikkate alınır. Önce işçinin çalıştığı sürenin kaç yıl olduğuna bakılır, kaç yıl çalışmış ise çalıştığı yıl ile son çalıştığı ay içindeki brüt ücreti çarpılır. Sonra çalıştığı sürenin yıldan arta kalan ayları güne çevrilir ve son brüt ücrette 365 e bölünmek suretiyle günlük ücreti bulunur. Daha sonra günlük ücreti ile yıldan arta kalıpta güne çevrilen çalışma süreleri çarpılarak çıkan rakam önceki hesaplanan rakama ilave edilir ve kıdem tazminatı hesaplama şekli bu şekildedir.

2) Götürü veya parça başına ücret alan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Götürü veya parça başına ücret alan işçinin kıdem tazminatı son brüt ücretinin hesaplanması; Son brüt ücreti hesaplanırken işçinin son 1 yıl içinde almış olduğu ücretler toplanarak aynı yıl içinde çalıştığı toplam gün sayısına bölünür. Ancak işçi son bir yıl içinde zam almış ise zammın yapıldığı tarih ile işten ayrılma tarihi arasındaki toplam brüt ücreti bu süre içindeki fiilen çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük ücreti bulunur.

Son Brüt Ücreti Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?
İşçiye yapılan ödemenin sözleşmeden veya yasadan doğması, süreklilik arz etmesi, para ya da para ile ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu vasıfları taşıyan ücret eki mahiyetindeki ödemelerinde yıllık toplamı alınarak 365’e bölünmesi ve 30 ile çarpılması sureti ile aylık brüt ücretine eklenir.

Ücret eki sayılabilecek ve kıdem tazminatında brüt ücrete eklenecek ücret eklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
1- Sürekli olarak ödenen İkramiyeler,
2- Sürekli olarak yapılan Yemek yardımı, Sosyal yardım zammı niteliğinde sürekli yapılan yardımla
– Yıllık izin harçlığı,
– Konut yardımı,
– Aile yardımı,
– Eğitim yardımı,
– giyim yardımı,
– Sağlık yardımı,
– Çocuk zammı,
– Yakacak yardımı,
– Erzak yardımı,
– Ulaşım yardımı, v.s.
3- Sürekli olarak verilen primler,
4- Kasa tazminatı,
5- Tabii ki tüm bu ödemelerin sürekli olması yanında,
6- işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmede belirtilmiş olması da gerekir.

İŞTEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşçi aynı işverenin iş yerinde çalışmakta iken kendi rızasıyla ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak alamaz. Ancak işçi bir süre sonra yeniden aynı işyerine giren ve bu kez iş sahibi tarafından (örneğin 9 ay sonra) işine son verilirse yine kıdem tazminatına hak kazanmıyor durumu söz konusu olmuyor. Bu kez işçinin çalıştığı süre hesaplanırken önceki yıl çalışması da hesaba katılır. Eğer işçinin toplam çalışması bir yılı aşmışsa kıdem tazminatı hak kazanmış oluyor. Bu durumda işçinin alacağı tazminat hesaplanırken sadece son 9 aya isabet eden kıdem tazminatı ödeniyor. İşçinin daha önceki çalışma sürenin tazminatını ise işveren istese dahi yasal olarak veremez. İş kanununa göre; hak edilmeyen dönemin kıdem tazminatının işverenin rızası olsa dahi verilmesi yasaktır.

KIDEM TAZMİNATI ÜST SINIRI – TAVANI NE KADAR?

01/01/2017-30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,096058), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,503595), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,030462) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5.257,87 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.687,27 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 04/07/2016 tarihli ve 6152 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2016 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

f) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 31/12/2016 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

g) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2016 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 08/02/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 9.568,09 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %3 oranında artırılmıştır.

2- 2017 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.777.50 TL’dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/01/2017-14/01/2017 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/01/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 TL’dir.

5- 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/01/2017 tarihi itibarıyla 4.151,79 TL’dir.

2017 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR? TIKLAYIN

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçilerin, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatını kazanmış olur.

Bu haktan faydanılması için;
– İş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi,
– Evliliği gösteren belgenin işverene sunulması,
– Feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

İşçi hayatını kaybederse, kıdem tazminatını eşi alabilir mi?
İşçi hayatını kaybetmesi durumunda, kıdem tazminatı tutarını eşi isteyebilir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi işçinin vefatı nedeniyle iş sözleşmesinin sona bulması halinde kıdem tazminatının ödeneceğini belirtilmiştir.

İşçi işyerinde çalışırken, işyerinden kaynaklanan bir hastalığa tutulursa, kıdem tazminatı alabilir mi?
İşin niteliğinden doğan bir nedenden dolayı işçinin sağlığı yada hayatıyla ilgili tehlikeli bir durum gerçekleşirse işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını alabilir.

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?
Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi, kıdem tazminatını alabilir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesi uyarınca malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılmak, kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2003 Yılından 2016’ya Kadar

01.07.2016 – 31.12.2016 4.297,21
01.01.2016 – 30.06.2016 4,092,53
01.09.2015 – 31.12.2015 3,828,37
01.07.2015 – 31.08.2015 3,709,98
01.01.2015 – 30.06.2015 3,541,37
01.07.2014 – 31.12.2014 3.438,22
01.01.2014 – 30.06.2014 3.438,22
01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44
01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25
01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98
01.01.2012 – 30.06.2012 2.917,27
01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85
01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23
01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01
01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,04
01.07.2009 – 31.12.2009 2.365,16
01.01.2009 – 30.06.2009 2.260,05
01.07.2008 – 31.12.2008 2.173,18
01.01.2008 – 30.06.2008 2.087,92
01.07.2007 – 31.12.2007 2.030,19
01.01.2007 – 30.06.2007 1.960,69
01.07.2006 – 31.12.2006 1.857,44
01.01.2006 – 30.06.2006 1.770,63
01.07.2005 – 31.12.2005 1.727.15
01.01.2005 – 30.06.2005 1.648,90
01.07.2004 tarihinden itibaren 1.574.740.000.-TL
01.01.2004 tarihinden itibaren 1.485.430.000.-TL
01.07.2003 tarihinden itibaren 1.389.950.000.-TL
01.01.2003 tarihinden itibaren 1.323.950.000.-TL

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı fonu nedir?
Kıdem tazminatı ve çalışma hayatıyla ilgili referandum sonrası çalışmalarda başladı. 40 yıldır çözülemeyen kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilecek. Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı fonu nedir? TIKLAYIN

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER